انواع تیرآهن

تیر یک عضو ساختاری است که برای مقاومت در برابر بار اعمال شده استفاده می شود. به طور کلی ، تیر برای مقاومت در برابر نیروی برشی ، بار عمودی و گشتاور خمش استفاده می شود. تیر یک عنصر افقی است که در نقاط انتهایی بین دیوارها ، ستون ها ، ستون ها ، پایه ها و غیره اعمال می شود. تیرها برای حمل بار عمودی استفاده می شوند. قیمت نبشی سپاهان در تهران تیرآهن عضوی انعطاف پذیر است که می تواند در برابر فشار فشرده سازی و کشش مقاومت کند. به عنوان مثال ، در تقویت کننده ، فولاد توانایی مقاومت در برابر کشش را دارد. در حالی که بتن برای مقاومت در برابر نیروی فشرده سازی استفاده می شود. بر اساس شکل ، بر اساس هندسه ، بر اساس ساپورت ها ، بر اساس شرایط تعادل ، تیر متفاوتی وجود دارد. انواع تیر به تفصیل آورده شده است که در زیر آورده شده است.انواع تیرآهن 

انواع تیرآهن

انواع تیرآهن رسان:

انواع مختلف تیرآهن بر اساس اشکال ، تکیه گاه ، ساخت و ساز و غیره وجود دارد که در ساخت سازه ها از تیرها استفاده می شود. اینها عناصر ساختاری افقی هستند. قیمت روز فلزات دریایی که از بارهای عمودی ، نیروهای برشی و گشتاورهای خمش پشتیبانی می کنند. در این مقاله انواع مختلف تیرآهن مورد بحث قرار خواهد گرفت. انواع تیرآهن با توجه به عوامل مختلف در زیر آورده شده است:

بر اساس پشتیبانی:

انواع تیرآهن بر اساس پشتیبانی عبارتند از:

به راحتی تیرآهن پشتیبانی می شود

به راحتی تیرآهن پشتیبانی می شود

نوعی تیر است که در آن انتهای آن غلتک است و انتهای دیگر آن سنجاق می شود. تیرآهن پشتیبانی شده ساده ترین عنصر ساختار است زیرا هر دو انتهای آن بر روی تکیه گاه استوار است. در این نوع تیرآهن یک انتها چرخش آزاد است و توانایی مقاومت در برابر لحظه را ندارد.انواع تیرآهن

قیمت ورق صنعتی در تهران

قیمت روز ورق صنعتی  در وب سایت آهن رسان به نشانی https://ahanresan.ir/st52/  قیمت ورق آهن کیلویی نمودار قیمت ورق سیاه قیمت ورق سیاه قیمت ورق برشی قیمت ورق روغنی قیمت ورق رنگی قیمت ورق st52 قیمت ورق قطعات قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق گالوانیزه تاراز قیمت ورق کانال کولر قیمت ورق آهن کیلویی قیمت ورق سیاه قیمت ورق st52 قیمت ورق آهن صنعتی قیمت ورق اکسین در کانال قیمت گذاری آهن رسان بارگذاری شده است.

تیرآهن مداوم:

تیر پیوسته نوعی تیر است که در آن بیش از دو تکیه گاه در کل طول آن توزیع شده است.

بیش از تیرآویز:

تیر بیش از حد آویزان نوعی تیر است که در آن هر دو یا انتهای آن فراتر از تکیه گاه گسترش می یابد. ممکن است به هر تعداد پشتیبانی داشته باشد اما شرایط یک یا هر دو باید گسترش یابد. هر دو انتهای بیش از تیرهای معلق پشتیبانی از غلتک است.

دو برابر بیش از حلق آویز:

در این نوع تیر هر دو انتهای تیر بیش از حد آویزان است که به عنوان پشتیبانی می شود به عنوان تیر بیش از حد آویز شناخته می شود. بین تیرآهنی آویزان و دو برابر بیش از تیر آویز تفاوت وجود دارد. گالوانیزه گرم برای ساختمانها و معماری در تیرچه بیش از حد آویزان یک طرف بیش از حد آویزان است در حالی که در دو برابر بیش از حلق آویز بیش از هر طرف پشتیبانی می شود.انواع تیرآهن

تیر تیرآهنی:

تیر تیرآهنی نوعی تیر است که در آن یک انتها ثابت شده و دیگری آزاد است. این تیر می تواند در برابر نیروی برشی و لحظه خمش مقاومت کند. تیر تیرآهنی بیشتر در ساختمانها ، پلها ، خرپاها و غیره استفاده می شود.

تیرآهن ثابت:

در این نوع تیر دو سر آن ثابت است. تیرآهن ثابت در برابر بار عمودی ، بار افقی و همچنین گشتاور مقاومت می کند. قیمت نبشی استیل در مشهداین نوع تیر در ساختمانها ، خرپاها یا سایر سازه ها مورد استفاده قرار می گیرد.انواع تیرآهن

تیرآهن خرپا:

تیرچه خرپایی نوعی تیرآهن است که در آن کابلها یا میله اضافه می شود تا مقاومت بیشتری برای تشکیل خرپا داشته باشد.

بر اساس شرایط تعادل:

نوع تیرآهن بر اساس شرایط تعادل در زیر آورده شده است:

گفته می شود که یک تیرآهن در صورت تعیین توسط شرایط تعادل اساسی ، تعیین کننده است. چه صنایعی به فولاد متکی هستند این سه شرط باید رعایت شود و از نظر آماری تعیین کننده خواهد بود. سه شرط زیر است:

از نظر آماری در تعیین کننده:

گفته می شود اگر یک تیرآهن در شرایط تعادل اساسی قابل تحلیل باشد ، در تعیین کننده است. این سه شرط باید رعایت شود و از نظر استیاری تعیین کننده خواهد بود. با استفاده از معادله تعادل اساسی و همچنین افزودن شرایط دیگر مانند روش انرژی کرنش ، روش انرژی مجازی و غیره ، می توان پایان را یافت ، مثال مثالی در تیرآهن تعیین کننده ، تیرآهن پیوسته ، تیرآهن ثابت است.انواع تیرآهن

بر اساس مواد:

نوع تیرآهن بر اساس شرایط تعادل در زیر آورده شده است:

تیرآهن مرکب

تیرآهن بتن:

این نوع تیر از بتن ساخته می شود که از سیمان ، سنگدانه ریز و سنگدانه درشت تشکیل شده است.

الوار:

تیرچه ای که از چوب ساخته شده است.انواع تیرآهن

تیرآهن RCC:

تیرچه ای که از تقویت بتن متشکل از سیمان ، سنگدانه ریز ، سنگدانه درشت و میله فولادی ساخته می شود. تیرهای تقویت کننده امروزه به ور گسترده در محل ساخت و ساز استفاده می شود.

تیرآهن فولاد:

تیرآهني كه از فولاد ساخته شده است. این نوع تیر در سازه های فلزی استفاده می شود به عنوان مثال سازه فلزی تیرچه است. تیرآهن فوادی بیشتر در پل ها ، پل های هوایی و ساختمان ها استفاده می شود.

فلزنقره فولاد آلیاژی فلز طلا
ورق سیاه فولاد کربن فلز برنز
ورق آلیاژی فولاد استنلس استیل فلز برنج
ورق رنگی فولاد اهواز فولاد

انواع سایز تیرآهن

در وب سایت آهن رسان به نشانی www.ahanresan.ir قیمت انواع تیرآهن جدول استاندارد تیرآهن قیمت انواع تیرآهن در بازار تهران آشنایی با انواع تیرآهن تیرآهن مورد استفاده در ساختمان انواع تیرآهن ipe منظور از تیرآهن 18 چیست جدول استاندارد تیرآهن قیمت انواع تیرآهن قیمت تیرآهن کرمانشاه در ارومیه قیمت تیرآهن ۱۴ اصفهان امروز جدول وزن تیرآهن انواع تیرآهن ipe انواع تیرآهن ساختمانی در وب سایت آهن رسان جدول وزن تیرآهن لانه زنبوری قیمت آهن کیلویی قیمت تیرآهن کرمانشاه در ارومیه آهن آنلاین قیمت قوطی آهن قیمت تیرآهن ۱۸ اصفهان قیمت تیرآهن 14 اصفهان قیمت آهن ۱۴ قیمت آهن اصفهان قیمت پروفیل آهن پرایس کانال قیمت پروفیل قیمت آهن کیلویی قیمت روز تیرآهن اصفهان آهن آنلاین قیمت قوطی آهن نمودار قیمت آهن آلات قیمت تیرآهن 14 اصفهان در کانال تلگرامی آهن رسان بارگذاری شده است.

تیرآهن مرکب:

تیرهایی که از دو یا چند نوع ماده مختلف ساخته شده است به عنوان مثال چوب به علاوه فولاد و بتن به علاوه فولاد.انواع تیرآهن

بر اساس مقطع:

انواع تیر بر اساس سطح مقطع عبارتند از:

این نوع تیر دارای مقطع T است.انواع تیرآهن