زیرسازی سقف کاذب و نحوه اجرای آن را بشناسید

نحوه اجرای زیرسازی سقف کاذب

فرآیندهایی که از آهن خوک شروع می شوند

سقف های کاذب تحت عنوان موفقیت بزرگی در میدان ساختمان سازی به حساب می آید و ورود آن ها انقلاب بزرگی در صنعت سقف های کاذب تولید نموده است . نحوه اجرای زیرسازی سقف کاذب بنظر می رسد استدلال حساس اشاعه این تولیدات در صدر نهفته کردم المان های بی آلایش ای نظیر : سیم ها و تاسیسات لوله کشی های برق

برش فلزات

, آب , گرمایش و سرمایش و . . . بوده است , بدین برهان که در شرایطی‌که که تاسیسات به صورت مستفیم از درون دیوارها و سقف های ساختمان ها عبور کرده باشند , در صورت فساد  گالوالوم چیست, نیاز به تعمیر و بده بستان دسترسی به آن ها فراوان نقص‌ میشود . ولی با به کارگیری از سقف کاذب میتوان به آسانی به داکت ها , سیم ها و تاسیسات دسترسی پیدا کرد .

میلگرد آجدار ۳۲ ذوب آهن A3

در اجرای سقف های کاذب برای استحکام بیشتر حتمی است که در صدر ذیل سازی به صورت شبکه های رانر که از سپری و نبشی تشکیل‌شده گردیده اند ساخت شود و آن گاه تایل های گچی بر روی دیوارها نصب شود . نحوه اجرای زیرسازی سقف کاذب

قیمت ورق برشی ST52

به همین جهت نیز در محاسبه هزینه تمام شده اجرای سقف های کاذب می بایست علاوه بر هزینه پانل های گچی ارزش پروفیل های سبک از جمله ارزش نبشی و بها ناودانی را در لحاظ داشته باشیم .

فرآیند زیرسازی سقف کاذب

فرآیند ذوب شده لیزر برای فولاد سازه ای

نهادن نبشی دیوار‌های کناری
در اولیه سطح فعالیت بایستی ارتفاع دیوارهای ایتاق را انداره بگیرید و با به کارگیری از خط کش از مسافت 10 تا 15 سانتی متری از دیوارها , ترسیم فرمائید , این محیط برای نصب تاسیسات و پانل ها در لحاظ گرفته میشود . نحوه اجرای زیرسازی سقف کاذب آن گاه نبشی هایی که می‌خواهید برای کنار دیوارها استعمال فرمائید را به مقدار دیوارها با به کار گیری قیچی برش , برش بزنید بعد از آن نصب نمایید .

قیمت تیرآهن لانه زنبوری در تهران

البته دقت داشته باشید که پروفیل هایی که قرار است در کناره های دیوارها به کار گیری شوند می بایست با زاویه 40 جايگاه برش اعطا کرد شوند . تا انتهای آن ها به نیز بچسبد خیر این‌که روی نیز قرار بگیرند .

برای نصب پروفیل بنا را در امتداد خطی که پیشتر روی دیوار ترسیم نموده اید روی دیوار نصب فرمایید نحوه اجرای زیرسازی سقف کاذب , برای اینکار بایستی در صدر در فواصل مشخص و معلوم با به کارگیری از دریل و مته منحصر به فرد دیوار رخنه‌ هایی را روی دیوار ساخت فرمائید و بعد همین عمل را روی بنا های فولادی انجام دهید و آنگاه نبشی های بریده شده با استعمال از پیچ به دیوار متصل فرمائید .

توجه فرمایید که حتما بنا به دیوار چسبیده باشد , در شرایطی که که اینطور کمبود می توانید با گماردن یک قطعه چوبی فی مابین دیوار و بنا متبوع آن را محکم نمائید . و بعد از پایان فعالیت سوراخ های ما‌نده را با استعمال از بتونه یا این که گچ لبریز فرمایید . ریخته گری طراحی چهارچوب

نصب نبشی های سقف کاذب

قیمت تیرآهن فایکو در مشهد

نصب شبکه های رانر و سپری ها
بعد از این‌که چهارچوب با اهمیت را بر روی دیوار ها ساخت کردیم , نوبت به‌این می‌رسد که با به کارگیری از سپری , شبکه های رانر را تولید فرمایید . این بخش بیشتر وزن سقف را تحمل خواهد کرد نحوه اجرای زیرسازی سقف کاذب. برای اینکار در صدر می بایست در فواصل مشخصی از دیوارها آویزهایی با به کار گیری آشنایی با فلزات پیوندی از پیچ چشمی تولید نمایید و آن‌گاه با استعمال از سیم آن ها را به سپری ها متصل نمائید . به‌این مراد میتوان از ناودانی نیز بهره برد .به‌این صورت که ابتدا سیم را به آویز متصل می کنیم , سپش آنان را از باطن شکاف هایی که روی سپری ها ایحاد می کنیم رد می کنیم و آن گاه با به کار گیری از یک انبردست دوطرف سیم را محکم می‌کنیم .

بعداز این که اینکار به انتها رسید پروفیل چیست نوبت به آن می‌رسد که پانل های گچی را با استعمال از میخ و پیچ به شبکه های تولید شده متصل کرد .